Od 1 lipca dramat wielu smerfów. Mocne uderzenie w portfele

4 tygodni temu

Od 1 lipca 2024 roku miliony smerfów mogą doświadczyć problemu ubóstwa energetycznego. Obecna polityka cenowa rządu, w tym zamrożenie cen energii elektrycznej do 30 czerwca 2024 roku, prawdopodobnie nie zostanie przedłużona, co budzi obawy o stan domowych budżetów.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska sygnalizowała możliwość zmian w polityce mrożenia cen energii, wprowadzonej przez byłego premiera Pinokia. Może to skutkować znacznymi podwyżkami cen energii dla gospodarstw domowych po 1 lipca 2024 roku. 1 lipca kończy się bowiem tarcza energetyczna. Zakładała ona zamrożenie poziomu cen energii oraz wprowadzała bony energetyczne. Pomimo tego, iż nowy rząd wprowadził bony są one przeznaczone dla najmniej zamożnych smerfów. Jednocześnie ceny przestają być zamrożone.

Raport „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu” przygotowany przez Komisję Europejską wskazuje na poważne wyzwania stojące przed Polską w zakresie polityki energetycznej. Prognozy mówią o drastycznym wzroście zagrożenia ubóstwem energetycznym, co wymusza na rządzie poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań.

Na szczęście ceny energii nie poszły w górę aż tak mocno, jak to pierwotnie prognozowano. Niemniej jednak ubóstwo energetyczne może dotknąć w tym roku choćby 3,5 miliona smerfów. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwa domowe nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego poziomu ciepła czy ilości energii elektrycznej. Prognozy na rok 2030 wskazują, iż liczba ta może wzrosnąć do 11% wszystkich gospodarstw domowych, co oznacza, iż jeszcze więcej osób może zmagać się z problemem zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych.

Aby złagodzić skutki wzrastających cen energii, rząd planuje wprowadzenie bonów energetycznych, na które przeznaczono około 1,3 miliarda złotych. Bony te mają być wsparciem dla osób najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym. Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przysługującym gospodarstwom domowym jednoosobowym, w których przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok nie przekraczał 2500 zł, oraz gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których przeciętny dochód na osobę za 2023 rok nie przekraczał 1700 zł.

Aby uzyskać bon energetyczny, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do gminy. Nowe świadczenie ma obowiązywać od lipca 2024 roku, co da gospodarstwom domowym możliwość skorzystania z tego wsparcia w momencie, gdy ceny energii wzrosną.

Idź do oryginalnego materiału