Niecodzienne spotkanie z leśnikiem w Szkole Podstawowej w Osowcu [FOTO]

zambrow.org 1 miesiąc temu

Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Podczas rozmowy z leśnikiem młodzież zdobyła wiedzę, którą będzie mogła podzielić się z innymi. W ramach realizowanego programu edukacji ekologicznej „Ekopracownia” w Szkole Podstawowej w Osowcu odbyło się spotkanie z pracownikiem z Nadleśnictwa Łomża leśnikiem Krzysztofem Muczyńskim, który przeprowadził prelekcję na temat: „Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb”. Celem realizowanego programu jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Im bowiem wcześniej będziemy świadomi, jak chronić naszą planetę, tym większy będziemy mieli wpływ na nasze zdrowie. Postawy, które chcemy wykształcić u dzieci, a przez dzieci u mieszkańców lokalnej społeczności w ramach realizacji programu to przede wszystkim nawyk kulturalnego obcowania z przyrodą w życiu codziennym W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas V-VIII, którzy zgromadzili się w nowo powstałej pracowni przyrodniczej. Pan leśnik opowiedział o swoim podstawowym obowiązku, jakim jest troska o las. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wypowiedzi leśnika, który star

Idź do oryginalnego materiału