Kolory i dźwięki Santiago w Chile

1 miesiąc temu
Wyższość poetów nad prozaikami bierze się z tego, iż o ile poeci nie piszą wierszy o prozaikach, o tyle prozaicy o poetach piszą. Dowodem sążnista narracja Alejandra Zambry "Chilijski poeta".
Idź do oryginalnego materiału