Zmiany w karach dla właścicieli pojazdów. "W celu zapewnienia równego traktowania"

1 rok temu
Rząd zaproponował określenie sztywnej wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Wyszczególniono trzy wysokości kar. Autopoprawka w tej sprawie jest już w Sejmie. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.
Idź do oryginalnego materiału