Wsparcie dotacyjne na poprawę efektywności energetycznej

davinci.pl 1 rok temu
Zdjęcie: wsparcie dotacyjne dla firm


Jak zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Gdzie szukać wsparcia finansowego na inwestycje zmierzające do tego celu? Jakich dotacji możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

Ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów, wprowadzanie działań takie jak segregacja śmieci, używanie surowców wtórnych, zmniejszenie natężenia wyrębu lasów czy zakaz wytwarzania i importowania produktów ze szkodliwymi substancjami dla warstwy ozonowej to dzisiaj zdecydowanie za mało w trosce o środowisko naturalne czy w tworzeniu procesów zmierzających do globalnej dekarbonizacji. W obecnej sytuacji geopolitycznej nabrał także dodatkowego znaczenia fakt, aby przyspieszać dostarczenie energii z alternatywnych źródeł odnawialnych.

Niezmiernie istotne są tutaj również kwestie związane z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań w procesach produkcji. W dotychczasowej działalności Elpartners, jako firmie specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy, udało się pozyskać dofinansowanie dla wielu klientów w zakresie rozwiązań związanych ze zwiększaniem ich efektywności energetycznej. Opisane przykłady obrazują, jakie kwoty są możliwe do uzyskania oraz na jakie przedsięwzięcia można je przeznaczyć, które będą bezpośrednio związane z poprawieniem polityki energetycznej i oszczędności w przedsiębiorstwie.

1. Firma z branży tworzyw sztucznych

Jeden z klientów Elpartners jest największym w Polsce, w 100-procentach polskim producentem mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych oraz jednym z największych importerów mebli turystycznych w Polsce i w Europie. Firma Elpartners współpracuje z nim już ponad 5 lat, realizując z pozytywnym skutkiem wiele konkursów o dotacje unijne. Jeden z nich dotyczył wdrożenia w firmie i wprowadzenia do oferty nowego produktu w postaci modułowej ścianki doniczkowej, posiadającej innowacyjne funkcjonalności, które dotychczas nie były spotykane na rynku.

Aby pozyskać dofinansowanie na ten cel, firma sporządziła dokumentację konkursową w ramach konkursu 3.2.1 Badania na rynek POIR 2014-2020. W efekcie udało się otrzymać dotacje na inwestycje, która w chwili obecnej jest w fazie realizacji. Obejmuje ona zakup wtryskarek, form wtryskowych oraz instalacji fotowoltaicznej w celu produkcji energii niezbędnej do uruchomienia wytwarzania nowego produktu w postaci ścianki modułowej. Łączna wartość dofinansowania projektu to ponad 2,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie przypadające na OZE wynosi 850 tys. złotych. W wyniku realizacji projektu udało się zainstalować panele fotowoltaiczne o mocy 180 kW, które mają pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną przy produkcji nowych produktów.

2. Firma z branży narzędziowej

Przedsiębiorstwo to działa w branży narzędziowej, produkcji form wtryskowych, rozdmuchowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym przedmiotem jego działalności jest produkcja i serwis form wtryskowych, usługi obróbki metali oraz usługi formowania wtryskowego. W toku funkcjonowania firmy zaistniała potrzeba związana ze wzrostem efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem innowacji produktowej i procesowej w celu podniesienia konkurencyjności firmy.

W tym celu Elpartners opracowało dla tej firmy dokumentację konkursową na rzecz konkursu 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

Projekt otrzymał dofinansowanie, dzięki czemu przeprowadzono takie prace jak: zakup paneli fotowoltaicznych, wymiana maszyn na bardziej energooszczędne, przeprowadzenie termomodernizacji i wymiany oświetlenia w budynkach produkcyjnych. Dzięki tym działaniom nastąpił wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Dofinansowanie w projekcie opiewało na kwotę 740 tys. złotych, z czego część środków została przeznaczona na zakup 130 paneli fotowoltaicznych celem zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całościowych zużyciu przedsiębiorstwa.

Na co przedsiębiorca może liczyć w przyszłości

13 czerwca rusza nabór w ramach kolejnego konkursu o dotację unijną związany ze wzrostem efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w ramach którego można sfinansować wymianę maszyn na bardziej energooszczędne i zakup paneli fotowoltaicznych. Mowa o konkursie Kredyt Ekologiczny, czyli specjalne finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem powołania tego instrumentu jest wsparcie innowacyjnych inwestycji, które mają przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej rodzimych przedsiębiorstw. Nabór w ramach konkursu potrwa do 17 sierpnia tego roku. Będzie to jedyna edycja tego konkursu w 2023 r.

Warto korzystać z dostępności środków, aby wielowymiarowo poprawić kondycję swojej firmy w zakresie energooszczędności. Nie tylko poprawi to stan ponoszonych kosztów w firmie, ale decyduje także o podniesieniu jej konkurencyjności zarówno na rynku lokalnym jak i europejskim.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: https://elpartners.pl/co-to-jest-kredyt-ekologiczny-w-ramach-feng/

Elpartners specjalizuje się w obsłudze MiŚ przedsiębiorstw działających w sektorach high tech. W dużej mierze projekty badawczo-rozwojowe wykorzystujące machine learning, blockchain i sztuczną inteligencję. Firma z dużą skutecznością wspiera firmy w fazie dynamicznego rozwoju. Sama również jest w fazie dynamicznego rozwoju. W ostatnich 2 latach (trudnych dla branży dotacyjnej) pozyskała ponad 200 mln dotacji i zrealizowała ponad 300 projektów.

MATERIAŁ PARTNERSKI opracowany przez El Partners

Idź do oryginalnego materiału