Więcej lasu w Leśnictwie Kotuń dzięki współpracy

1 miesiąc temu
Kilkunastu skazanych posadziło 1300 drzewek (dąb, grab, olcha) na obszarze 0,3 ha w Leśnictwie Kotuń. Tego rodzaju inicjatywy są możliwe dzięki podpisanemu w kwietniu 2022 roku porozumieniu o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach i Nadleśnictwem Siedlce. Wspólne działania dotyczą prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Zanim skazani zostali ...
Idź do oryginalnego materiału