Symboliczny czynsz nie zawsze świadczy o nadużyciu

10 miesięcy temu
Nie można postrzegać prawa do zrealizowania zasady neutralności podatku z perspektywy wysokości uzyskiwanych dochodów.
Idź do oryginalnego materiału