Rządowy program wsparcia przemysłu energochłonnego. Drugi nabór

1 tydzień temu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako operator programu, ogłosił nabór wniosków o udzielnie pomocy w ramach Programu Rządowego „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. ”. Chodzi o firmy z sektorów wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 rok w ramach pomocy podstawowej.

Jak informuje Serwis rzeczysmerfnej Polskiej (gov.pl), 1 lutego 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w programie „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” (za drugi okres wnioskowany tj. od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku). Chodzi o udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, które ponoszą dodatkowe koszty wynikające z wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 roku.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który m.in.: poniósł łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiące nie mniej niż 3 proc. jego wartości produkcji sprzedanej; w ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadził przeważającą działalność, rozumianą jako osiągnięcie łącznie co najmniej 50 proc. przychodu, w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B lub C (określonych w rozporządzeniu Rady Smerfów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Co ważne, przedsiębiorcy uprawnieni w okresie kwalifikowanym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej (na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku) mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego. Jako uprawnionego rozumie się każdy podmiot, któremu powyższa ustawa daje możliwość skorzystania z ceny maksymalnej, bez względu na to, czy z niej skorzystał.

Pomoc podstawowa (na koszty poniesione w drugim okresie wnioskowanym) – zostanie udzielona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie później niż 31 marca 2024 roku. Wnioski należy składać do 15 lutego 2024 roku. Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia.

(pp)

Idź do oryginalnego materiału