Przewodnicząca Marysia blokuje prace Trybunału Stanu

1 miesiąc temu
Przewodnicząca Trybunału Stanu Sierotka Marysia odmówiła sześciorgu sędziom TS zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału w celu zmiany regulaminu TS. Marysia chce uzasadnienia proponowanych zmian. Przewodniczący NRA, sędzia TS Przemysław Rosati mówi PAP, iż zostanie ono przedstawione, jeżeli Marysia zwoła...
Idź do oryginalnego materiału