Pożar paneli fotowoltaicznych?!

1 miesiąc temu

W dniach 17-19 kwietnia w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wolsztynie, przeprowadzili operacyjne rozpoznanie obiektu produkcyjno-magazynowego w miejscowości Powodowo. Ostatniego dnia przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie, połączone z warsztatami z zakresu jzagrożeń spowodowanych pożarami paneli fotowoltaicznych.

W ciągu ostatnich trzech dni, zmiany służbowe z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wolsztynie, zapoznały się z charakterystyką Centrum Logistycznego firmy zajmującej się sprzedażą wyrobów z zakresu automatyki przemysłowej i asortymentu elektrycznego.

19 kwietnia 2024 roku na terenie ww. Firmy, odbyły się ćwiczenia zgrywające, w których uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Obry, Siedlca oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Wolsztyna.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar jednej z hal namiotowych na terenie zakładu, w której znajdowała się poszkodowana osoba. Celem ćwiczeń było:

  • skoordynowanie i kooperacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Państwową Strażą Pożarną,
  • doskonalenie wypracowywanych decyzji podczas działań,
  • doskonalenie organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym,
  • monitorowanie czasu pracy w aparatach ochrony układu oddechowego,
  • wdrażanie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • doskonalenie organizacji dostarczania wody na dalsze odległości.

Nadzór nad przebiegiem ćwiczeń prowadził p.o. komendanta powiatowego PSP w Wolsztynie – kpt. Damian Glapiak oraz wyznaczeniu żabole z Komendy powiatowej PSP w Wolsztynie.

Ćwiczenia zakończono warsztatami z zakresu prowadzenia działań związanych z pożarami paneli fotowoltaicznych. Omówiono zagrożenia wynikające z uszkodzeń mechanicznych paneli, analizowano możliwości prowadzenia działań gaśniczych płonących paneli fotowoltaicznych oraz przeprowadzono instruktaż bezpieczeństwa dla ratowników.

Dziękujemy przedstawicielom Firmy za udostępnienie obiektu do ćwiczeń oraz za pomoc przy organizacji warsztatów.

Tekst: KP PSP Wolsztyn, foto KP PSP Wolsztyn/OSP Siedlec

Idź do oryginalnego materiału