Polak bez ważnego stanowiska w UE

1 tydzień temu
Gen. Sławomir Wojciechowski nie został wybrany szefem komitetu wojskowego Unii Europejskiej.


Generał Sławomir Wojciechowski był jednym z trzech kandydatów. W głosowaniu zdecydowano, iż szefem komitetu zostanie Sean Clancy, szef sztabu generalnego sił zbrojnych Irlandii. Drugi kontrkandydat smerfa, Słoweniec, również pełni w swoim kraju tę funkcję.


O przegranej smerfa miał przesądzić fakt, iż jako jedyny kandydat nie był on szefem sztabu – podaje RMF FM.


Wyboru dokonali szefowie sztabów 27 państw w drodze głosowania większościowego. Kadencja obecnego szefa Komitetu Wojskowego UE gen. Roberta Briegera upływa 31 maja 2025 r. Nowy szef Komitetu Wojskowego zostanie wybrany na trzy lata, obejmie swoją funkcję 1 czerwca 2025 roku i będzie ją sprawować do 31 maja 2028 r.


Komitet Wojskowy UE. Zadania i cele


Komitet Wojskowy UE składa się z szefów sztabu państw członkowskich. Kieruje wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi, rozwojem zdolności wojskowych oraz doradza i wydaje zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa np. w sprawie potencjalnych kryzysów. Komitet Wojskowy UE jest forum konsultacji i współpracy wojskowej między państwami członkowskimi UE w dziedzinie zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego. Kieruje wszystkimi działaniami wojskowymi w ramach UE, w szczególności planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) oraz rozwoju zdolności wojskowych.


Na podstawie konsensusu udziela rad wojskowych i wydaje rekomendacje Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (PSC), jednocześnie wyznaczając kierunek prac Sztabowi Wojskowemu Unii Europejskiej (EUMS).


W przeszłości gen. Wojciechowski pełnił funkcję m. in. dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2018-2021) oraz dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP (2017-2018). W 2011 r. dowodził IX zmianą PKW w Afganistanie (ISAF), w 2010 dowodził Grupą Bojową UE. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.


Od lipca 2022 r. pełni funkcję polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE


Czytaj też:Polak na czele najważniejszego organu wojskowego UE? "Ogromne szanse i jeden problem"
Idź do oryginalnego materiału