Nowe rewolucyjne przepisy na horyzoncie. Nie zamontujesz tego w domu

2 miesięcy temu

W kontekście dążeń Unii Europejskiej do redukcji emisji szkodliwych gazów i ograniczenia zmian klimatycznych, Bruksela przygotowuje grunt dla znaczących zmian w sposobie ogrzewania budynków. Aktualnie realizowane są negocjacje dotyczące nowej dyrektywy, która ma na celu wyeliminowanie pieców opalanych paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel czy gaz. Nowe przepisy mają postawić kres montowaniu takich pieców w nowych budynkach w latach 2028-2030, co jest krokiem milowym w kierunku czystszej przyszłości energetycznej.

Fot. komin

Kolejnym etapem, w latach 2035-2040, planowane jest rozszerzenie zakazu na istniejące budynki, które będą poddawane gruntownym remontom. Wówczas, wymiana systemów grzewczych na bardziej ekologiczne będzie obowiązkowa.

Zeroemisyjność, najważniejszy termin w kontekście tych przepisów, odnosi się do stanu, w którym całkowita ilość emitowanych gazów cieplarnianych przez budynek jest równoważona przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, iż budynek nie wprowadza do atmosfery więcej CO2 i innych szkodliwych gazów, niż jest w stanie zneutralizować, np. poprzez wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej czy geotermalnej.

Korzyści z zeroemisyjności są wielowymiarowe:

  • Redukcja wpływu na zmiany klimatyczne: Budynki zeroemisyjne znacząco przyczyniają się do zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych.
  • Oszczędności ekonomiczne: Długoterminowo, wykorzystanie energii odnawialnej jest mniej kosztowne niż stale rosnące ceny paliw kopalnych.
  • Niezależność energetyczna: Zeroemisyjne budynki często wykorzystują lokalne źródła energii, co zmniejsza zależność od zewnętrznych dostawców i wahania cen.
  • Poprawa jakości powietrza: Redukcja spalin przyczynia się do lepszej jakości powietrza, co ma pozytywny wpływ na zdrowie publiczne.
  • Innowacje technologiczne: Dążenie do zeroemisyjności stymuluje rozwój nowych technologii, co przyspiesza transformację energetyczną.

Dyrektywa unijna, mając na względzie te korzyści, stawia sobie za cel nie tylko ograniczenie emisji, ale również przyspieszenie przejścia na zieloną energię i technologie, które będą standardem w przyszłej, ekologicznej Europie.

Idź do oryginalnego materiału