Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowe programy priorytetowe. Cztery projekty

1 tydzień temu

Jeszcze w lutym 2024 roku (lub w kolejnym cyklu wypłat) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przedłożyć do akceptacji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (Komisji Europejskiej) projekty czterech nowych programów priorytetowych.

Portal gov.pl poinformował, iż NFOŚiGW przygotowuje cztery nowe programy priorytetowe, które mają być finansowane z pieniędzy Funduszu Modernizacyjnego. Pierwszy z tych programów dotyczyć ma wsparcia zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. Jego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. W ramach tej inicjatywy wspierany będzie zakupu lub leasing ciężarowych pojazdów zeroemisyjnych. Planowany budżet programu wyniesie 1 mld zł. Beneficjentami będą mogli być przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców). Wysokość wsparcia uzależniona będzie od: rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, kategorii pojazdu oraz wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej.

Drugi projekt ma zapewnić wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych. Planowany budżet programu to 2 mld zł. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują zadania polegające na wybudowaniu lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW.

„Moja elektrownia wiatrowa” to trzeci z przygotowywanych przez NFOŚiGW projektów. Dedykowany będzie osobom fizycznym. Budżet w wysokości 400 mln zł skierowany zostanie do prosumentów, planujących zakup i montaż nowych przydomowych elektrowni wiatrowych.

Ostatni z planowanych projektów nosi nazwę „Energia dla wsi”. Jest to kontynuacja istniejącego już programu, z planowanym zwiększeniem budżetu do 3 mld zł (w tym 2 mld zł dotacji). Beneficjentem będzie mogła być (jak dotychczas) spółdzielnia energetyczna lub jej członek oraz rolnicy, którzy będą mogli się ubiegać się o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii zlokalizowanymi na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

(pp)

Idź do oryginalnego materiału