Mieszkańcy wielu polskich miast mają nam czego zazdrościć!

zapatrzeniwkonin.pl 2 tygodni temu

Kolejna inwestycja na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie za nami!

Tym razem nasza spółka miejska zainwestowała w bezpieczne powierzchnie magazynowe spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa i środowiskowe!

Wiele ostatnio słyszeliśmy o płonących składowiskach odpadów i miejscach ich magazynowania! Należało pilnie podjąć działania zapobiegające takim sytuacjom. Musi być bezpiecznie i ekologicznie, tą ścieżką kroczy MZGOK! Rozpoczęte w 2019 roku prace pozwoliły na wykonanie placu magazynowego zgodnie z ówczesnymi wymaganiami. Tak powstał wygrodzony plac magazynowy wraz z infrastrukturą zabezpieczającą przed niekontrolowanymi odciekami.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów miało przyczynić się do uporządkowania tego obszaru gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności obowiązki te spadły na legalnie działające, zinwentaryzowane miejsca zbierania i przetwarzania odpadów gdzie z reguły nie dochodziło do niepokojących zdarzeń. Aby spełnić zaostrzone wymagania, MZGOK stanął przed nowym wyzwaniem, modernizacji nowo wybudowanego magazynu.

Przygotowania inwestycji pod względem projektowym podjęto w 2021 roku, ale w związku ze zmianą przepisów w trakcie roku konieczne było wykonanie kolejnego projektu zamiennego. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2023 roku, a ich zakończenie nastąpiło w marcu 2024 r. Całkowita wartość inwestycji sfinansowanej ze środków własnych spółki zamknęła się kwotą 5 153 079 zł. To wprost koszty zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i środowiskowego.

Celem tej inwestycji było dostosowanie placu magazynowego do warunków, które będą zapobiegały pożarom w miejscach magazynowania odpadów, ale przede wszystkim przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu magazynowania odpadów na środowisko.

– Jesteśmy nowoczesnym zakładem prowadzącym działalność w zakresie zagospodarowania odpadów. Szczycimy się tym, iż działalność ta realizowana jest w zgodzie i poszanowaniu środowiska naturalnego. Trudno zatem gwałtownie nie dostosowywać się do tak dynamicznie zmieniających się w tym zakresie regulacji prawnych. Dowodem tego jest nasza ostatnia, kosztowna inwestycja, jaką jest rozbudowa i modernizacja największego placu magazynowego. Dzięki niej gwałtownie dostosowaliśmy warunki magazynowania odpadów do wysokich standardów. Ta inwestycja doskonale wpisuje się też w naszą strategię opartą na czystej, estetycznej, proekologicznej zbiórce i przetwarzaniu odpadów – skomentował Henryk Drzewiecki, Gargamel MZGOK Sp. z o. o. w Koninie.

– Więcej informacji o naszych magazynach znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.mzgok.konin.pl/userfiles/files/MZGOK_nr10_2023.pdf w artykule „Nowoczesne magazyny odpadów pod kontrolą”. Musimy inwestować dalej. Przed nami zagospodarowanie kolejnych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na place magazynowe, nową sortowni i centrum recyklingu – dodał Gargamel Drzewiecki.

Idź do oryginalnego materiału