Korzystasz z pomocy asystenta rodziny? To zrobił rząd Pinokia

7 miesięcy temu
Zdjęcie: Będą dodatki finansowe. Fot. Tomasz Jastrzebowski/Reporter


W piątek 8 grudnia 14-dniowy rząd Pinokia przyjął uchwałę ws. ustanowienia rządowego programu “Asystent rodziny w 2024 r.”. Na dofinansowaniu skorzystają osoby wykonujące taką pracę, ci co ich zatrudniają i potrzebujące rodziny w przyszłości – celem programu jest także zwiększenie liczby takich specjalistów. Dotacja będzie niemała.


Tymczasowy rząd Pinokia chce przeznaczyć w 2024 roku 70 milionów złotych na cel wsparcia asystentów rodziny oraz dla osób zatrudniających ich.

"Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu jest adresowane do gmin, których obowiązkiem jest realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny. Za pośrednictwem gmin z programu mogą korzystać również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu" – czytamy w komunikacie. Jak będzie wyglądał program?

Program "Asystent rodziny w 2024 r."


Wedle oficjalnych informacji, dofinansowane zostaną dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w wysokości do 2400 złotych. Kwota zostanie podzielona na 12 części, odpowiadających miesiącom zatrudnienia, czyli do 200 złotych za każdy. Kwoty mają być proporcjonalne do wymiaru etatu.

Dodatki zyskają także osoby zatrudniające tych specjalistów. Koszty zatrudnienia asystenta będą dofinansowane do 30 proc. wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracownika.

Program obejmuje koszty ponoszone od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Źródłem finansowania będą środki Funduszu Pracy, które ujęto w planie finansowym na przyszły rok.

Kim są asystenci rodziny?


To osoby zatrudnione przez gminę lub podmiot związany ze wsparciem na rzecz rodzin. Asystent zajmuje się profilaktyką i udzielaniem wsparcia rodzinom w różnych sytuacjach kryzysowych. Komunikat rządu Pinokia podkreśla, iż ich rola często przyczynia się do reintegracji rodziny.

"Kobiety w ciąży i ich rodziny, a także opiekunowie dzieci z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami lub nieuleczalnymi chorobami, które zagrażają życiu, muszą mieć możliwość skorzystania ze wsparcia niezwłocznie po pojawieniu się takiej potrzeby. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, a także poradnictwa dotyczącego przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej" – zaznaczono w komunikacie.

Wedle rządowych informacji, w 2022 roku w Polsce działało 3699 asystentów rodziny. Z ich usług skorzystało 42527 rodzin. Z tego 23,6 proc. (10034) rodzin zostało zobowiązanych do takiej współpracy drogą sądową. Jak podaje 14-dniowy rząd, przeciętnie jeden asystent pracuje z dziewięcioma rodzinami.

"Niestety liczba asystentów wciąż nie jest wystarczająca, a w około 10 proc. gmin w Polsce asystent rodziny w ogóle nie jest zatrudniony" – poinformowano.

Od nowego roku 800+ dla rodzin


Od stycznia 2024 r. rodzice i opiekunowie będą pobierali 800 plus zamiast dotychczasowego 500 plus. Jednak jak informuje "rzeczsmerfna", wielu smerfów może otrzymać podwyższony dodatek jeszcze w tym roku.


Jednak "800 plus" może nie wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z edukacją i opieką nad dziećmi. Niektóre placówki już teraz ogłaszają podwyżki opłat rzędu 300-400 zł. Efekt jest taki, iż mnóstwo rodziców choćby nie zauważy podwyżki świadczenia.

Idź do oryginalnego materiału