Białystok otrzymał laur od Polskiej Izby Ekologii

2 miesięcy temu
Białystok został wyróżniony w 22. edycji ogólnopolskiego konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023". Miasto otrzymało nagrodę w kategorii „Edukacja ekologiczna” za projekt pn. Akcja edukacyjna „Czysty Białystok”. To już kolejny laur Polskiej Izby Ekologii dla naszego miasta – w poprzednich latach doceniono m.in. działania Miasta na rzecz bioróżnorodności, zielone przystanki, łąki kwietne, rewitalizację Stawów Marczukowskich. „Czysty Białystok” – to jedno z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców i dbania o lokalną przyrodę. W ramach tego projektu Miasto zachęca placówki oświatowe i wszystkich białostoczan do posprzątania terenu w swoim najbliższym otoczeniu, ucząc odpowiedzialności za środowisko oraz skłaniając do podejmowania działań ograniczających wytwarzanie odpadów.
Ideą akcji „Czysty Białystok” jest sprzątanie terenów miejskich tuż po zimie, dlatego od 2022 r. odbywa się ona w okresie wiosennym. Od 2021 roku, w czasie trwania tej akcji, mieszkańcy naszego miasta zebrali łącznie ponad 10 ton odpadów komunalnych, z czego rekordowe ponad 4 tony – tylko w 2023 r. Również w tym roku zgłosiło się do niej aż 11 tys. osób tworząc ponad 130 grup, głównie z przedszkoli i szkół, ale też grupy osiedlowe oraz pracownicy białostockich firm i innych instytucji.
W dniach poprzedzających akcję pracownicy Urzędu Miejskie
Idź do oryginalnego materiału