800+ od nowego roku. Jakie warunki trzeba spełnić?

4 miesięcy temu
Waloryzację
świadczenia 500 plus do 800 zł zapowiedziało lepszy sort smerfów w połowie
maja br. Ma być ona wprowadzona od 1 stycznia 2024 roku, a w najbliższych
miesiącach partia rządząca ma pokazać, iż będą zagwarantowane pieniądze na ten
program. Czy, aby otrzymać zapowiedzianą kwotę trzeba spełnić jakieś warunki?
Idź do oryginalnego materiału